Урок з інфороматики Алгоритми з повторенням. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів


Урок 8. Алгоритми з повторенням. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмівМета:
навчальна: навчити а розрізняти структури  повторення в алгоритмах із  життя та навчальної діяльності, вивчати запис структури повторення у вигляді блок-схеми; навчити учнів записувати алгоритм з повторенням у вигляді послідовності команд   виконавця у середовищі Скретч;
виховна: виховувати пізнавальну зацікавленість до предмету, та привчати працювати творчо, виховувати старанність, активність при вивченні нового матеріалу;
розвивальна:  розвивати пізнавальний інтерес, навики роботи з середовищем  виконання алгоритму; алгоритмічне мислення, пам'ять, уважність.
Тип уроку: комбінований.
Обладнання та наочність: ПК із встановленими ОС і середовищем Scratch, проектор з інтерактивною дошкою.
Хід уроку
І. Організація класу.Сядьте, діти, всі рівненько.Посміхнімося гарненько,Налаштуймось на роботу,Щоб не було нам турботи.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
У минулому році, ми з вами ознайомилися із командами та виконавцями. Тож зараз давайте пригадаємо дещо.
 Що ми називаємо командою?
Команду можуть виконувати лише живі істоти?
Як називається той, хто виконує команду?
Складіть систему команд для виконавця(однокласника)
ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.Сьогодні ми познайомимось із базовими алгоритмічними структурами - структурами повторення та розгалуження, та пригадаємо те, що вивчили у 6 класі з теми «Алгоритми та їх виконавці»
ІV. Вивчення нового матеріалу.1.    Розповідь з елементами бесіди.Для чого в алгоритмах використовують структуру повторення?Алгоритм, у якому передбачається багаторазове виконання одного й того самого набору команд, називають циклічним. Наприклад, для того щоб наповнити водою діжку місткістю 80 л, маючи десяти літрове відро, потрібно виконувати 8 разів одні й ті самі дії: набрати воду у відро, вилити воду в діжку.Герой твору Марка Твена Том Сойєр мав фарбувати огорожу за циклічним алгоритмом: одну й ту саму команду — фарбування стовпчика огорожі — слід повторювати, доки всю огорожу не буде пофарбовано.А щоб вивчити строфу вірша напам’ять, спочатку її читають, а тоді пробують розповісти по пам’яті. Якщо це не вдається, то продовжують читати знову — тобто повторюють цю дію кілька разів.Наведені приклади можна подати циклічними алгоритмами, оскільки в кожному з них повторюються деякі дії.Кількість повторів може бути різною, але скінченною: діжку можна заповнити за 8 повторень, кількість повторів під час фарбування огорожі залежить від кількості стовпчиків, а кількість повторів під час вивчення вірша залежить від здібностей до запам’ятовування конкретної людини. Для опису циклічних алгоритмів використовують алгоритмічну структуру повторення.Повторення — базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набору команд.Вираз «багаторазове виконання» означає, що команди будуть виконуватися скінченну кількість разів.Як можна розрізняти повторення?Кількість повторень у циклічних алгоритмах може бути або заздалегідь відомою, або ні, тому розрізняють повторення з визначеною та невідомою кількістю повторень. Якщо кількість повторень заздалегідь не відома, то для припинення циклу задається деяка умова, яка і забезпечує скінченність виконання команд, що повторюються.Команди циклу з визначеною кількістю повторень будуть повторюватись до досягнення потрібної кількості повторень. Наприклад, алгоритм побудови квадрата, у якому 4 рази потрібно повторювати дії «намалювати сторону», «повернути за годинниковою стрілкою на 90», можна подати графічно
Цикл повторення з невідомою кількістю повторень передбачає пе¬ревірку деякої умови, як наприклад, в алгоритмі забивання цвяха в дошку.

Припинення виконання команд циклу відбудеться у випадку, коли висловлювання «Цвях не забито» є істинним: цвях можна забивати як з першого чи другого разу, так і через скінченну кількість повторень, аж покн цвях не буде забитий.Як створити циклічний алгоритм з визначеною кількістю повторень у середовищі Скретч?Для створення циклічних алгоритмів а визначеною кількістю пов¬торень у середовищі Скретч використовують команда Повторити К, де параметр К вказує на кількість повторень у тілі циклу.

Наприклад, розглянемо алгоритм, за яким виконавець Танцюрист змінюватиме зовнішній вигляд 4 рази з інтервалом 1 секунду:

Такий алгоритм можна подати графічно
Поданий алгоритм у середовищі Скретч матиме такий вигляд
Як реалізувати цикл із невідомою кількістю повторень у середовищі Скретч?У разі, коли в алгоритмі кількість повторів заздалегідь не відома, у середовищі Скретч використовують команду Завжди
Щоб зупинити виконання команд, розміщених у тілі такого циклу, користувачу слід натиснути кнопку Стоп вікна середовища Скретч.Алгоритм, за яким Танцюрист виконуватиме свій танець, поки не буде натиснута кнопка Стоп, можна подати графічноУ середовищі Скретч складений алгоритм можна подати у вигляді програми
V. Практичні завдання.Завдання
VI.Підсумок уроку.
VII.Рефлексія
VIII.Домашнє завдання